قبل از اجرا

پروژه مسکونی هزارو یک شب

طراحی داخلی این پروژه بعد از تکمیل ساختمان و حتی اجرای تزییناتی نامناسب روی سقف و ستونها آغاز شد.در این پروژه با نگاهی خلاقانه به جزییات و اصول طراحی کلاسیک ایرانی ، طراحی خاص و منحصر به فردی برای دیوار اصلی سالن انجام شد.کلیه ی تزیینات نامناسب قبلی از ساختمان حذف و سقفها در ارتباط با چیدمان فضا و نوع نور پردازی مورد نظرطراحی شدند.در قسمت آشپزخانه با طراحی دو طاقنمای کلاسیک ، ستون مرکزی پنهان و دو ورودی برای آشپزخانه تعریف شد.

پس از اجرا

با طراحی پارتیشن و کمد در ورودی ساختمان، فیلتر و فضای نیمه خصوصی طراحی شد.فضای کتابخانه کامل با قرار دادن محل نشستن در مرکز آن در گوشه ی سالن طراحی و سقفی متناسب با کاربری و نوع نورپردازی لازم برای این فضا حسی اصیل و ماندگاردر کل سالن ایجاد کرد.

دیوارهای نزدیک به پنجره های اصلی سالن آینه کاری شدند و از تکنیکهای مختلف هنری در جهت غنای فضا در پروژه استفاده کردیم.کابینتها در سبک کلاسیک و کانتر تاپ ها از سنگ کوارتز اجرا شدند.