شركت معماران آرمانشهر در سال 1387 فعاليت خود را در زمينه طراحي معماري آغاز كرد و پس از مدت اندكي و با توجه به موفقيتهاي كسب شده در مسابقات طراحي داخلي ، خواست كارفرمايان ،فراهم كردن نيروي كار متخصص و متريالهاي با كيفيت بالا ،موفق به گسترش زمينه ي فعاليت شركت و اجراي پروژه هاي طراحي شده ي خود شد. وجه تمايز شركت آرمانشهر به عنوان يك شركت خانوادگي در روند رشد شركت از هسته ي طراحي آن است كه به عنوان اولين و مهمترين عامل افزايش گرايشهاي فعاليت شركت مي باشد.
ما از طراحي به اجرا رسيده ايم و الزام به رعايت استانداردهاي اروپايي در اجرا ما را به انتخاب متريالها و محصولات متناسب با اين سطح كيفي رسانده است. وفاداري و تعهد ما به ايده هاي طراحي ،نحوه ي حل مسيله ي طراحي ،روند انتخاب و آناليز گزينه ها براي رسيدن به بهترين استراتژي در طراحي و بهترين پاسخ به نياز كارفرما سبب شده است كه مطالعات مداومي در داخل و خارج از كشور در حوزه هاي طراحي و اجرا انجام دهيم.

از آنجا كه معرفي بهترين متريالها و تجهيزات مورد استفاده در اجراي پروژه هاي معماري داخلي نيازمند ارتباط مداوم با توليد كنندگان به نام در اروپا مي باشد شركت آرمانشهر دفتر خود را در كشور ايتاليا بازگشايي خواهد کرد.
هدف شركت آرمانشهر از زمان تاسيس تا كنون ارايه ي ايده ها و راه حلهاي خلاقانه و منحصر به فرد براي هر پروژه ي معماري بوده است .ما باور داريم كه “طراحي خلاقانه سرمايه گذاري است “كه شما براي محل زندگي و كار خود انجام مي دهيد و در طول زمان از زيبايي و هماهنگي و عملكرد موفق و آسايش در فضا لذت خواهيد برد و مسلما از نظر اقتصادي ارزش افزوده اي به ملك خود خواهيد داد كه در بسياري موارد بيش از هزينه ي طراحي و اجراي معماري داخلي خواهد شد.
آفرينش فضايي در خور نيازها و آرزوهاي شما تخصص ماست.فضايي كه از ابتداي شروع طراحي با نگاهي موشكافانه و خلاقانه مطالعه و انديشيده شود و در تمام مراحل اجرايي با نظارت مداوم بر تمام جزييات پيگيري شود در نهايت نتيجه اي مطلوب براي كارفرما خواهد داشت كه وقت و سرمايه ي خود را به درستي استفاده كرده و اين احساس رضايت است كه هر بار نيرويي جديد براي انجام پروژه هاي آينده در گروه آرمانشهر ايجاد مي كند.